dimecres, 6 de maig de 2009

BASES DEL CONCURS DE VÍDEOS

V SETMANA DE CINE: CASTALLA 2009
BASES MOSTRA CURTMETRATGES, DOCUMENTALS I NANOMETRATGES.
Del 29 de Juny al 5 de Juliol del 2009.
La participació està oberta a totes les persones tant de forma individual com col·lectiva, sense límit d'edat
La temàtica i durada dels curts i nanocurts estableix tres categories: curtmetratges, documentals medi ambientals i nanometratges.
La temàtica dels curtmetratges és lliure (comèdia, drama, terror...) sense poder excedir els 20 minuts de durada.
S’establirà una categoria especial respecte a la temàtica, per aquelles produccions documentals centrades en el Paisatge Protegit de les serres del Maigmó i el Sit, organitzada per l’associació “Natura i Gent”. La durada d’aquests curts-documentals serà entre 10 i 30 minuts. La temàtica haurà de reflectir valors culturals, ambientals o els problemes o amenaces que té aquest paisatge protegit i el tractament audiovisual serà lliure (animacions, testimonis....). Aquesta categoria serà exclusivament en valencià. “Natura i Gent” podrà utilitzar els videos presentats per a ús divulgatiu.
La temàtica dels nanometratges té un tema únic, “Castalla en 60 segons”, sent el seu tractament audiovisual i narratiu completament lliure (animació, musical, muntatges fotogràfics...). La durada màxima d’aquestes filmacions serà d’un minut.
Per a la seua presentació, independentment del seu formato original, es lliuraran en una cinta de vídeo DVD per a que puga ser projectada.
Cada persona o grup pot presentar cóm a màxim 2 curts o documentals. En el cas dels nanometrages 3 serà el màxim de produccions que podrà lliurar una persona o col·lectiu. Cap de les obres podran haver estat presentades en l’edició anterior.
En el lliurament del DVD es farà constar de forma clara a un sobre, les dades del autor o autors, l’equip tècnic, data de realització, format de gravació, durada, sinopsi, temàtica. El títol de l’obra presentada haurà de constar al DVD i a la portada del sobre. També haurem de posar si és un curtmetratge, un documental o un nanometratge.
Els treballs es lliuraran en persona o s'enviaran a la següent adreça:
V SETMANA DE CINE: CASTALLA 2009
MOSTRA DE CURTMETRATGES
CASA DE CULTURA DE CASTALLA
Carrer Antiga bassa de la Vila S/N
03420 CASTALLA
Tots els treballs del concurs tindran com a data límit de recepció el dia 19 de Juny de 2009.
Les obres passaran a formar part del concurs establint-se els següents Premis:
CURTMETRATGES
Premi el millor curt del jurat: 200 euros
Premi al millor curt del públic: 100 euros
DOCUMENTAL MEDI AMBIENTAL “NATURA I GENT”
Premi al millor curt sobre el paisatge protegit de les serres del Maigmó i el Sit: 200 €
NANOMETRATGES “CASTALLA EN 60 SEGONS”
Premi al millor nanometratge “Castalla en 60 segons”: 100 euros.
Premi del públic al millor nanometratge: 50 euros.
El Jurat dels premis estarà format per gent de la cultura i el món audiovisual. En el cas de la categoria de documental medi ambiental, un membre de Natura i Gent en formarà part també del jurat. Cap curtmetratge pot rebre més d'un premi.
El lliurament dels premis es farà l'últim dia de la Setmana de Cine.
La responsabilitat de l’acompliment de les normes sobre drets d’autor o sobre els temes tractats, seran responsabilitat exclusiva dels autors.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases i de les decisions de l’organització.
Organitzen i col·laboren:
L’inestable cineclub Annie Hall
Natura i Gent
La Regidoria de Cultura del M.I. Ajuntament